SteadyTrading

Kênh giá tăng tại H1 của AUDUSD và cơ hội để BUY AUD

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Sau khi giá tăng phá vỡ mốc giá 0.73080 thì hiện tại đã có 2 nhịp hồi sâu hơn mốc giá này và khả năng cao sẽ hình thành mô hình kênh giá tăng,
Tuy hiện tại giá vừa hình thành một cú giảm mạnh nhưng tôi vẫn tin tưởng vào xu hướng lên của kênh giá này.
Tại đây tôi có 2 kế hoạch giao dịch với mẫu hình này:
1. Tôi sẽ chờ thêm tín hiệu nến tại vùng giá 0.7280 để có thể tối ưu lệnh với tỷ lệ Lợi nhuận/ Rủi ro tốt.
2. Tôi sẽ đặt một lệnh Buy Limit với thông số như sau :
-----
Buy Limit: 0.72950
Stop Loss: 0.72470
Take Profit: 0.73720
-----
Trade with care and always stay still with your SL.

Bình luận

ok
Phản hồi