Eagle-Pips

AUDUSD sell ngay (Scalping)

Giá xuống
Eagle-Pips Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD Sell ngay
Stop loss @0.69792 (-15 pips)
Take profit @0.69396 (+25 pips)

À ơi ví dầu để không bị block:

Lệnh này mặc dù SL chỉ có 15 pip, nhưng muốn phá được SL thì phải thủng 6 lớp áo chống đạn.
Cho nên, mặc dù TP gấp đôi SL nhưng chúng ta cửa trên, sàn cửa dưới.

Chúc các bạn may mắn.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.