khoahuynh

29-12-2021: AUDUSD canh sell

SAXO:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Trên đồ thị H1 thì nếu như AUDUSD false-breakout vùng kháng cự trên thì canh sell hoặc nếu breakout vùng hỗ trợ dưới thì chờ retest lại rồi canh sell.