GKFXPrimeVN

Cập nhật chiến lược AUDUSD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Rạng sáng nay, Khi thị trường hoạt động trở lại, AUDUSD breakout qua điểm swing low trước đó.
Tiếp tục canh sell khi giá retest lại vùng giá 0.7140
Mục tiêu vẫn là 0.7050
Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.