smallturtle

Canh bán xuống AUD/USD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
32 lượt xem
0
- H4: Cấu trúc tăng
- H1: Cấu trúc giảm
=> Chiến thuật counter trend, bơi theo cấu trúc H1, để tìm về Keylevel của H4