tradafx

Đợi xác nhận xu hướng giảm và tín hiệu sell ngắn hạn với AUDUSD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Khung thời gian 4 giờ.
Sau khi giá phá vỡ Key Level 0.74000 thì đã có động thái giảm giá phá vỡ xu hướng tăng ở khung thời gian 1 giờ.
Với khung thời gian 4 giờ cần động thái thoái lui và xác nhận xu hướng tăng vẫn có thể xảy ra.
Vùng giá mục tiêu với động thái thoái lui là 0.72500.
Hiện tại có thể đợi giá retest vùng 0.74200 tại khung thời gian 1 giờ và có thể tìm các lệnh bán ngắn hạn.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.