KimThuan

AUDUSD Short

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AU Trên Khung tuần đang gặp Kháng cự mạnh
Khung Day đang có dấu hiệu xuông
Có thể sell ở vung 0.68510 SL: 0.68950 TP: 0.67061
Goodluck