CuBin2802

Phân tích cặp AUDUSD_20.09.2023

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hiện tại xu hướng chính của AUDUSD vẫn là xu hướng giảm, chúng ta có thể đợi tin ra để xem xét về chính sách của FED. Nếu tin ra tốt cho USD, đợi set up tại 2 vùng 0.647 và 0.65 để có thể thực hiện lệnh bán, nếu tin ra xấu cho USD, khả năng vẫn có khi AUDUSD đảo chiều hồi tại vùng này. Tuy vậy, chúng ta ưu tiên việc giao dịch theo xu hướng, vì vậy vẫn canh bán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.