GKFXPrimeVN

AUDUSD tăng đến hết tuần

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Trong số các cặp tỉ giá, AUDUSD là cặp tỉ giá năng động nhất tuần qua với lực tăng ổn định, bất chấp USD đã có lúc mạnh lên. Có thể thấy sau khoảng thời gian chìm quá lâu, đã đến lúc bắt được đáy của cặp tỉ giá này. Theo phân tích kỹ thuật AUDUSD sẽ tăng theo trend line như trên hình. Các mức SL, TP anh em có thể tham khảo bài phân tích.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.