huypham25

AUDUSD - Kèo Sell Rủi Ro

Giá xuống
huypham25 Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Khung H4 giá đã kéo về đường ema, vẽ ra được một đường pattern pullback line như hình.

Quan sát kỹ thì giá build-up chưa thực sự đủ, đây là một kèo rủi ro. Cân nhắc nếu chấp nhận được thì có thể vào!

Chúc mọi người giao dịch kỷ luật.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Giá chạm SL, đã lỗ -1R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.