AZINVEX

PHÂN TÍCH AUDUSD, 9:40, 24-10-2018

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
NHẬN ĐỊNH:
- Dựa vào Fibonacci ta được các cản hỗ trợ và kháng cự quan trọng
- Hiện tượng phân kỳ hội tụ Stoch xảy ra.
_______

KẾT LUẬN:
Sell ngay lúc này, tại mức Kháng Cự 1: 0.70954
Hoặc để an toàn hơn, Sell tại mức Kháng Cự 2: 0.7120
SL: 0.71453
TP: 0.70453
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.