AZINVEX

PHÂN TÍCH AUDUSD, 9:40, 24-10-2018

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
NHẬN ĐỊNH:
- Dựa vào Fibonacci ta được các cản hỗ trợ và kháng cự quan trọng
- Hiện tượng phân kỳ hội tụ Stoch xảy ra.
_______

KẾT LUẬN:
Sell ngay lúc này, tại mức Kháng Cự 1: 0.70954
Hoặc để an toàn hơn, Sell tại mức Kháng Cự 2: 0.7120
SL: 0.71453
TP: 0.70453