BlackJack83

xu hướng cặp AUD/USD

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Như hôm qua mình phân tích cặp AU đã đến chu kì biến đổi theo thuyết thời gian của ichimoku . chúng ta vẫn giữ nguyên vị thế sell về 2 vùng hỗ trợ bên dưới. giá đang đi trong một biên độ rộng. chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội buy lên khi giá đạt tới 2 vùng hỗ trợ bên dưới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.