BlackJack83

xu hướng cặp AUD/USD

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Như hôm qua mình phân tích cặp AU đã đến chu kì biến đổi theo thuyết thời gian của ichimoku . chúng ta vẫn giữ nguyên vị thế sell về 2 vùng hỗ trợ bên dưới. giá đang đi trong một biên độ rộng. chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội buy lên khi giá đạt tới 2 vùng hỗ trợ bên dưới.