FSFI

AUDUSD- Cơ Hội Mua Ngắn Hạn Tiềm Năng!

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- AUD/USD- khung H1 là 1 xu hướng giảm giá và kiểm tra vùng hỗ trợ tiềm năng 0.72300 (Con số tâm lý).
- Tôi tìm kiếm 1 cơ hội mua ngược xu hướng tại vùng hỗ trợ này.
- Tín hiệu vào lệnh:
+ RSI quá bán.
+ Mức hỗ trợ con số tâm lý: 0.72300.
+ Mức Fib mở rộng: 1.618.
+ 2 mô hình nến Doji hãm đà giảm.
--
- Entry Buy Stop: 0.72379
- Stoploss: 0.72114.
- Target: 0.72727.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.