15 lượt xem
1
sau một đợt tăng giá mạnh thì giá đã chững lại, xu hướng tăng nên mình tiếp tục chờ giá hồi để buy lên chứ không sell

các vùng tiềm năng để buy là vùng đáy cũ của h1 và vùng 0.72046

nếu phá qua đỉnh mới tại giá 0.72705 thì vùng tiếp theo giá có thể về là 0.73125

tiếp tục chờ đợi hành động giá và không làm gì cả

Bình luận