Thaiteamtrader

#AUDUSD tôi cho rằng mục tiêu phá vỡ mức 0 68000

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Sau mức thấp gần đây, AUDUSD trên biểu đồ hàng ngày bắt đầu thúc đẩy tăng giá.
Giá sau khi kiểm tra 0,71500 đã lùi về mức Fibonacci 0,618.
Thị trường đã lấy thanh khoản sau khi kiểm tra cấu trúc hỗ trợ trước đó và quay trở lại dưới khu vực 0,68000.
NẾU giá vượt qua ngưỡng kháng cự, chúng ta có thể đặt một lệnh mua dài hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.