QKhanh

A/U Chờ PUT

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chỉ là ý kiến cá nhân và không phải là lời khuyên đầu tư