OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Xu hướng của khung Daily đang giảm và cũng đang có dẫu hiệu tạo mô hình 2 đỉnh.
Về h4 có vẻ chúng đã tạo ra con sóng 1 và dần kết thúc sóng 2.

Vì vậy đợi SELL ở vùng đỉnh sideway khung m30 để bắt xuống
TP SL NHƯ HÌNH.