OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Xu hướng của khung Daily đang giảm và cũng đang có dẫu hiệu tạo mô hình 2 đỉnh.
Về h4 có vẻ chúng đã tạo ra con sóng 1 và dần kết thúc sóng 2.

Vì vậy đợi SELL ở vùng đỉnh sideway khung m30 để bắt xuống
TP SL NHƯ HÌNH.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.