PKTeam

Có thể chụp dao rơi, nhưng đừng quên xu hướng chính

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD đang test vùng hỗ trợ mạnh. Xảy ra sự phản ứng của giá ở vùng này là chắc chắn.
Nhưng đừng dễ dàng bị lẫm lẫn rằng giá đã đảo chiều.
Lực bán vẫn còn mạnh và đường về vẫn còn xa.
Có thể bắt vài con cá nhỏ ngược dòng nước.
Nhưng hãy chuẩn bị săn cá to xuôi dòng nào.