mankhoa

Trenline W And Demand W1- Long

Giá lên
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Trên W giá quay lại kiểm tra vùng Fresh Demand. Xu hướng tăng của AU khá rõ, Long tại trendline or demand nếu có nến đảo chiều tại khu vực đó.

Bình luận