KenPCA

Theo dõi phản ứng tại vùng 0.747 với AUDUSD

OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Giá tiếp tục giảm nhẹ trong phiên vừa qua nhưng chưa thể xuyên phá được mức đáy của tháng 6 tại 0.747. Anh em còn lệnh bán có thể tiếp tục dời SL và giữ lệnh, tuy nhiên các lệnh mới chỉ nên được cân nhắc khi giá phá hoàn toàn vùng 0.747.

Best regards,
KenPCA

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Phân tích được cung cấp hoàn toàn là thông tin và nó không nên được xem như khuyến nghị đầu tư. Hãy nhớ rằng bạn cần có kế hoạch trước khi bắt đầu giao dịch. Vì vậy, hãy nắm bắt kiến ​​thức này và sử dụng nó như một gợi ý sẽ giúp bạn hiểu thị trường và dễ dàng dự đoán động thái tiếp theo của mình.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.