anhnd1

AUDUSD - Tiếp tục bắt đỉnh H4

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Bán bắt đỉnh H4
R/R = 1/2.42
Giao dịch đang hoạt động:
Lệnh mở bán khá tốt, đã bước đầu có chút lợi nhuận
TDI cắt xuống rất mượ
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Kèo dừng lỗ sau thông tin SML của USD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.