anhnd1

AUDUSD - Tiếp tục bắt đỉnh H4

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Bán bắt đỉnh H4
R/R = 1/2.42
Giao dịch đang hoạt động: Lệnh mở bán khá tốt, đã bước đầu có chút lợi nhuận
TDI cắt xuống rất mượ
Đóng lệnh: dừng lỗ: Kèo dừng lỗ sau thông tin SML của USD