SAXO:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD bị trả lại 0.67190 , nơi nó có khả năng tăng cao hơn tới 0.67560