VTmarkets

AUDUSD Canh Buy

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Tỷ giá AUD/USD bập bênh quanh mức 0,6970-60 vì nó thiếu đà tăng trong bối cảnh thị trường thận trọng trong những giờ đầu của ngày thứ Ba quan trọng. Trong khi miêu tả sự lo lắng trước dữ liệu, cặp Aussie không cổ vũ cho các bản in lạc quan về dữ liệu tình cảm hàng tháng của Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB).

Niềm tin kinh doanh NAB của Úc đã tăng lên 6,0 vào tháng 1, từ -1,0 trước đó và 1,0 dự kiến ​​trong khi Điều kiện kinh doanh của NAB tăng lên 18,0 so với 8,0 dự kiến ​​và 12,0 trước đó. Điều đáng chú ý là Niềm tin của người tiêu dùng Westpac của Úc, xuất hiện sớm hơn ở châu Á, đã giảm xuống -6,9% trong tháng 2 so với 5,0% trước đó.

AUDUSD h1 giá đang sideway trong biên độ rộng. Đầu ngày hôm nay có thể cặp tiền này sẽ tích lũy ngắn quanh vùng giá hiện tại sau đó tiếp tục đi lên. Khuyến nghị chờ mua lên giá 0.6950, SL: 0.6920, TP: 0.7000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.