DatTong

AUDUSD, Australian Dollar/ US Dollar. MUA

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Trên H4, hiện tại mô hình vai đầu vai bắt đầu hoạt động.
- Giá đã phá vỡ neckline
--> MUA

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.