DatTong

AUDUSD, Australian Dollar/ US Dollar. MUA

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Trên H4, hiện tại mô hình vai đầu vai bắt đầu hoạt động.
- Giá đã phá vỡ neckline
--> MUA