GKFXPrimeVN

AUDUSD tăng mạnh trong thời gian tới. Mua ngay!

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hiện tại, USD đang suy yếu sau những dữ liệu kinh tế yếu kém gần đây, đặc biệt là sự suy giảm đáng kể của số liệu việc làm mới được tạo ra ở tháng trước. Các mã có liên quan USD đều cho thấy điều này. AUDUSD hiện đang test lại mức cũ 0.70494. Chúng ta có thể BUY từ mức này và chốt lời ở Take profit như trên hình. Anh em tham khảo nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.