AlligatorFXTeam

AUDUSD CANH GIÁ PHÁ VỠ ĐƯỜNG XU HƯỚNG NGẮN HẠN

Giá lên
AlligatorFXTeam Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Xu hướng chính của AU vẫn là tăng, vùng hỗ trợ 0.70300 vẫn đóng tốt vai trò hỗ trợ mạnh của mình
- Hiện AU đang chạy trong mô hình nêm hướng xuống
- Canh buy khi giá break ra khỏi mô hình nêm này
Giao dịch được đóng thủ công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.