OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hiện tại Au break trend tăng, tiếp tục xu hướng giảm dài. canh sell tại hai vungf khoanh tròn target 1.2.3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.