FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Bán xuống . Lưu lại để lấy thồn tin back tesst hệ thống. Tuy chưa phá đáy khủng h1 nhưng theo nên d1 raqts có khả năng hôm này phá

Bình luận