UnknownUnicorn4815460

Sell AUDUSD khi có nến giảm

OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Trường hợp kết thúc nến ngày thứ 2 là nến đỏ giảm, chúng ta có thể thực hiện lệnh Sell với VÙNG SL, TP được đánh dấu trên biểu đồ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.