Kgold_vn

AUDUSD, D1 Sóng Hồi Ngắn Hạn, TakeProfit Tại Đường Kháng Cự

Giá lên
Kgold_vn Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chart D1, Trend chính vẫn đang là Giảm, đang có một sóng hồi tiến đến LINE kháng cự bên trên. TakeProfit ngay tại đây nếu bạn đang lướt sóng hồi.
Bình luận:
Tình hình ko tốt, không trade sóng hồi này nữa !!!! Theo Trend chính

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.