GKFXPrimeVN

Chiến thuật kinh doanh cặp AUD

OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cặp AUD đang đi trong range
chiến thuật như trong hình
Đây là quan điểm cá nhân nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi giao dich