GKFXPrimeVN

Chiến thuật kinh doanh cặp AUD

OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cặp AUD đang đi trong range
chiến thuật như trong hình
Đây là quan điểm cá nhân nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi giao dich
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.