HuynhBinh86

AUD/USD ngày 23-23-08-2021

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
hiện vẫn đang nằm trong trend giảm, và đã có phiên hồi về FIic 0.618, Giá sẽ giảm từ 0.71579 về 0.71512
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.