xuanhaimmoer

AUDUSD - Xu hướng giảm

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Đồ thị 1 ngày đã cho thấy vị trí giá dưới vùng hỗ trợ quan trọng, chúng ta cùng chờ đóng cửa nến ngày cho xu hướng rõ ràng

Ở khung 1 giờ nhỏ hơn giá sẽ có xu hướng hồi 1 nhịp nhỏ trước khi tiếp tục rơi đến mục tiêu

Good luck every one !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.