tohaitrieu

AUD/USD Chart H1 Breakout Hỗ trợ, Xu hướng giảm về Fibo 61.8

Giá xuống
tohaitrieu Premium Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD/USD Chart H1 Breakout Hỗ trợ, Xu hướng giảm về Fibo 61.8. Short Intraday về 61.8 tại 0.7113
Giao dịch đang hoạt động:
Entry: 0.7137
Stop Loss: 0.7152
Take Profit: 0.7113
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Full Take Profit

Live Trading Miễn Phí 21:00 Tối chủ nhật hàng tuần tại:
Youtube: https://trieu.to/youtube
Live Chat Trading trên Discord: https://trieu.to/discord
Website: https://www.tohaitrieu.net
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.