khoaphp

Sell AUD/USD từ 2 đến 5 ngày tới.

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD/USD Sell ngay bây giờ, SL 0.74512, TP 0.73523.

Trong thời gian 3 - 5 ngày tới, khả năng cao đồng USD sẽ tăng do chiến tranh thương mại Mỹ - Chinese, cũng như việc Mĩ vừa chuyển hướng trừng phạt sang Iran.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.