khoaphp

Sell AUD/USD từ 2 đến 5 ngày tới.

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD/USD Sell ngay bây giờ, SL 0.74512, TP 0.73523.

Trong thời gian 3 - 5 ngày tới, khả năng cao đồng USD sẽ tăng do chiến tranh thương mại Mỹ - Chinese, cũng như việc Mĩ vừa chuyển hướng trừng phạt sang Iran.