LeeBK

AUDUSD Daily: Chờ Sell rally vùng 0.718-0.723

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Thị trường đang pricing FED sẽ không tăng lãi suất trong năm nay và RBA có thể cut rate trong năm nay do các diễn biến không tích cực về mặt dữ liệu kinh tế toàn cầu. Aussie là "risk currency" và sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực trong điều kiện Risk-off, ngoài ra RBA buộc phải dovish liên quan tới việc giá nhà đất tiếp tục sụt giảm, lạm phát dưới mức kỳ vọng. Đàm phán Trade War có thể khó mang lại tín hiệu đột phá trong tuần này và tuần sau liên quan đến vấn đề quy định kiểm soát và hạm chế của Trung Quốc với hoạt động thương mại điện tử và công nghệ với các công ty nước ngoài.

Vùng kháng cự mạnh của AUDUSD trên Daily nằm ở tiếp xúc downtrend dài và vùng cạnh mây Kumo, đỉnh cũ và EMA trong zone 0.718-0.723. Cá nhân tôi theo thiên hướng "bearish bias" với đồng Aussie. Sell rally trong tuần vùng 0.718-0.723 (bình quân 0.720), Stop 0.731 Target 0.700-0.705.

Good luck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.