kienneik87

Canh Long AUD USD

Giá lên
kienneik87 Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Vùng Mua, SL và các vùng TP được thể hiện trên chart.
Diễn giải: TF 1W xuất hiện nến pin bar đuôi dài. 1D tạo đáy với cụm nến morning star .
Từ đó xuất hiện nên 1 sóng tăng. Sóng giảm hiện tại đang được coi như là sóng điều chỉnh của sóng tăng đó, là cơ hội để tìm tín hiệu mua.
Theo Elliott , xây dựng được các kịch bản sau:
Kb1: Kết thúc xu thế giảm. Bằng việc hình thành sóng B có dạng abc) - sóng phẳng bất thường. Sau đó là sóng giảm C kết thúc tại vùng giá hỗ trợ và C =0.5*A. Sau đó bắt đầu hình thành nên sóng tăng 1.
Kb2: Giá tạo sóng B để tiếp diễn xu thế giảm bằng sóng C.
i), Đây có thể hình thành nên mẫu sóng tam giác mở rộng. Và theo đó, đang đi sóng tăng E trong tam giác. Với mục tiêu giá kỳ vọng là vùng giá được nối bởi đỉnh ac ) để hình thành nên sóng B.
ii) Hoặc đơn giản hơn là giá đang tạo sóng hồi 2 với sóng giảm trước đó là sóng giảm 1 trong sóng C. Sau đó sẽ tiếp tục giảm vào sóng 3 trong C.

Theo đó, có thể xây dựng kế hoạch Long cặp này với EP, SL và TP được thể hiện cụ thể trên chart. Giá phá được TP3 hiện tại có thể xác định giá đi theo kb 1, tức đã kết thúc chu kỳ giảm để vào chu kỳ tăng.
Bình luận:

tf 1h: Giá chưa về đến vùng mua, chờ thêm xem nào. Nếu giá tăng vọt lên luôn từ đây thì tốt thôi, ít nhất nó cũng xác nhận xu thế tăng và nghĩa là nhận định tăng là đúng. Có thể từ đó lựa EP sau cũng k vội.
Bình luận:
Giá về đến vùng mua và bật lên khá mạnh. Đó có thể được coi như là 1 tín hiệu để Buy được rồi.
SL:0.6691x
Tp theo các mức của kb chính.
Bình luận:
Giá đang chạy như kỳ vọng. Mục tiêu trước mắt là vùng giá của TP1.
Bình luận:
Giá đã về đến vùng TP1 và sau đó giảm khá sâu. Điều này cho thấy bên Gấu vẫn rất mạnh mẽ và luôn rỉnh rập tại các vùng giá quan trọng sẵn sàng để đẩy lui bên Bò. Ngoài ra sóng tăng hiện tại này giống như sóng điều chỉnh hơn. Trong Tf1h giá đã có sự phá vỡ xu hướng giảm hình thành nên 1 đáy. Có thể nâng SL nên vùng giá đáy đó để bảo vệ 1 chút lợi nhuận cuả vị thế này.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Giá giảm và hit SL. Như vậy giao dịch này kết thúc với rủi ro = lợi nhuận = 0 :")
Khách quan thì giá đã chạm vào TP1, sau đó mới đảo chiều.
Với cách diễn biến của giá cho thấy bên Gấu vẫn còn rất mạnh. Và sóng tăng có dạng như sóng zig zag. Tuy nhiên hãy chờ đợi thêm để tìm tín hiệu giao dịch.
Bình luận:
Với diễn biến này của giá, có thể rơi vào Kb2 -ii): giá hồi phục tạo sóng điều chỉnh của sóng giảm trước đó. Tức là giá vẫn tiếp diễn xu hướng giảm và có thể giảm phá cả mức đáy trước đó. Cần theo dõi thêm để xác nhận kịch bản này và Go Short.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.