KimThuan

AUDUSD Short

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD trên khung tuần đang chạm kháng cự mạnh ở vùng 0.68597
Trên khung ngày giá đã xác nhận giảm
Vì vậy canh bán ở vùng 0.68460 SL:0.68950 và TP:0.67563
Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.