KimThuan

AUDUSD Short

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD trên khung tuần đang chạm kháng cự mạnh ở vùng 0.68597
Trên khung ngày giá đã xác nhận giảm
Vì vậy canh bán ở vùng 0.68460 SL:0.68950 và TP:0.67563
Goodluck