FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Mua lên . Lưu lại làm nhật ký đào dịch. RR 3. Lkieen trì theo đuổi