URIFX

@AUDUSD #EndingWedge => Bán tỉ lệ 1:3

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Fx = AUDUSD
=================PLAN==============================
Target wave: Ending Wedge
Plan: Buy pullback. Sell Market Order
Protect Target: theo trendline.
Profit Target: theo trendline.
SL: tỷ lệ 1:1 so với target 1.

Happy trade.
Bình luận: Giá tiến gần đến ptT
Bình luận: giam manh
Bình luận: