kieuthinh472

setup BUY AUD/USD 1/12/2022 .

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nếu bạn không tin vào chính mình, bạn cũng không thể mong đợi bất cứ ai khác tin vào bạn. Tôi luôn tin rằng tôi sẽ hoàn thành tất cả các mục tiêu của mình ngay cả khi đó là từ sự gan dạ, quyết tâm và kiên trì. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng nghiên cứu, làm việc không ngừng nghỉ và nỗ lực hướng tới mục tiêu của mình.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.