OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Biểu đồ AUDUSD W1:
Tuần trước AUDUSD hình thành nến Bearish Engulfing phá vỡ hoàn toàn vùng sideway trong 2 tuần trước đó, xác nhận 1 sự đảo chiều giảm rõ ràng trong dài hạn.

Trên khung D1 cấu trúc xu hướng tăng (đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước) bị phá vỡ rất rõ ràng.

Hiện tại AUDUSD đang ở key level rất quan trọng 0.7016 (bạn hãy kéo chart D1 về trước sẽ thấy giá phản ứng rất tốt tại key level này).

Theo dự đoán của tôi, AUDUSD sẽ hồi phục về vùng kháng cự 0.7190 rồi tiếp tục giảm sâu về 0.6688. Trong trường hợp giá chỉ hồi ít và tiếp tục giảm phá qua key level này thì chiến lược sẽ là canh Sell tại vùng 0.7016 khi giá quay lại retest.

=> Chiến lược giao dịch:
- Ngắn hạn: canh Buy trên khung H4 lên vùng 0.7190
- Dài hạn: canh Sell tại 0.7190, target 0.6688

Lưu ý: Thị trường luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy anh em hãy xem bài phân tích này là PHƯƠNG TIỆN THAM KHẢO và hãy luôn tuân thủ việc QUẢN LÝ RỦI RO cho tài khoản của mình!

Good luck!

🌏 SINVEST: https://sinvest.vn/
🧡 Group Tele: t.me/sinvestgroup/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.