VTmarkets

Phân tích đường giá AUDUSD

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Ở phía tăng điểm, một vùng kháng cự quan trọng ban đầu từ mức cao 0,6920 đến mức cao nhất trong bốn tháng là 0,6946 có thể khó bị vượt qua. Chinh phục được điều này, mức kháng cự 0,7010 có thể ngăn đà tăng lên 0,7135.

Mặt khác, nếu người bán quản lý để đóng cửa dưới mức trung bình di chuyển đơn giản ( SMA ) 200 ngày ở 0,6830 và SMA 20 ngày ở 0,6770, nó có thể ngăn giá chạm vào SMA 50 ngày ở 0,6720. Nằm ngay bên dưới đường này, 0,6690 có thể thách thức nỗ lực của phe gấu trong việc xem lại mức hỗ trợ 0,6630, thâm nhập kênh tăng dần sang kênh giảm giá.

Tóm lại, AUDUSD có thể mở đường cho nhiều đợt tăng hơn nữa nếu có một đợt leo lên trên mức cao nhất trong bốn tháng là 0,6946. Mặt khác, việc giảm xuống dưới 0,6690 có thể chuyển triển vọng sang trung tính.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.