URIFX

AUDUSD: Nên chăng mua AUD, bán USD?

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Setup rất đẹp, 1 cú nhảy tới cuối năm chăng?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.