great_khuat

Eurusd -Kỹ thuật mô hình sóng con sói. Mô hình sóng Wolfe Waves

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
mô hình con sói,

Bình luận