dinhchien

AVAXUSDT - Giảm theo Supertrend & Keltner Channel 2/5/2022

Giá xuống
BINANCE:AVAXUSDT   AVAX / TetherUS
- Khung 4h: chỉ báo Supertrend > Giảm.
- Khung 1h: Pivot High/Low, Keltner Channels.
... Pivot High/Low: Đỉnh thấp hơn (LH), Đáy thấp hơn (LL) > Giảm.
... Kênh Keltner Channels giảm khi nến vượt xuống Lower 2.
>>> Mở lệnh bán khi nến cắm từ trên xuống Lower 1 theo xu hướng Giảm ở trên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.