bobbiboy8x

AVAX-USDT tăng giá thời gian tới

Giá lên
BINANCE:AVAXUSDT   AVAX / TetherUS
tác giả thấy lực tăng mạnh, xu hướng rõ ràng

điểm chốt lời và dừng lỗ như hình

Chúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.