Linh_Invest

AXP: Tiềm năng phát triển dài hạn

Giá lên
NYSE:AXP   American Express Company
Mô hình kinh doanh linh hoạt, có thể phát triển ổn định và tồn tại trong thời gian dài!

American Express cùng với các công ty con, cung cấp các sản phẩm thẻ thanh toán phí, thẻ tín dụng, và các dịch vụ liên quan đến du lịch trên toàn thế giới.

Cổ phiếu Amex có một số lý do để ủng hộ xu hướng tăng của mình:
- Doanh thu quý I năm 2023 đạt $14.3B, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Lợi nhuận ước tính tiếp tục tăng trưởng hai con số kéo dài đến năm 2025.
- Warren Buffet sở hữu cổ phiếu Amex từ trước năm 1990, chiếm 7.5% giá trị danh mục hiện tại của ông.

Kế hoạch giao dịch: Mua quanh 153 - 155 | Chốt lời tại 169 | Dừng lỗ 148.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.