dinhchien

AXSUSDT - Giảm theo Supertrend, Keltner & Dow 6/1/2022

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
Quan điểm giao dịch: giữ kỷ luật rủi ro (1%) bảo toàn vốn. Khi cá mập bơi hướng nào thì giữ lợi nhuận (gồng lời) theo hướng đó.
Vậy phải kỳ vọng dài hạn theo hệ thống giao dịch giả lập gần giống người chơi.
Lưu ý: để giống Strategy nhất không nên sử dụng cross (margin). Cách chơi gồng lời phù hợp với thị trường Crypto hơn Forex.
- Hoa hồng: 0.06% theo biểu phí sàn Binance future.
Tác giả đang dùng Strategy Autotrade.

- H4 timeframe: Supertrend Giảm.
- H1 timeframe:
...Chỉ báo High/Low Pivot: cho xu hướng giảm lúc Strategy vào lệnh.
... Keltner Channels giảm khi vượt xuống Lower 3.
* Chờ từ chối giả đường Upper 1 Keltner mở lệnh Bán >>> do không vượt lên Upper 3 nên vẫn giữ quy luật giảm theo Lower 3.

* Khối lượng GIẢM tăng >>> Không nên bắt đáy, chờ phá lên đường Supertrend H4 thì hệ thống báo tăng lại.
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Cập nhật stoploss mới
Bình luận:
Chờ từ chối giá lần nữa để vào lệnh
Bình luận:
Trường hợp vào lệnh ngay ở Lower 1
Bình luận:
Trường hợp vào lệnh khi giá từ chối ở Lower 1, stoploss gần hơn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.