dinhchien

AXSUSDT - Tiếp tục lao dốc Supertrend, Keltner & Dow

Giá xuống
BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
- Supertrend H4: Giảm.
- Lower High, Lower Low (Đỉnh thấp, đáy thấp): Giảm.
- Khi giá vượt xuống Kelter Lower 3 >>> Chờ từ chối ở đường Bais mở lệnh BÁN.
Stoploss di chyển = chiều cao keltner x 2.1.